Dobra wiadomość dla spragnionych artystycznych doznań mieszkańców Mławy. Miejski Dom Kultury uruchomił Program Mikrowsparcia pn. Artystycznie Energetyczna Mława, którego celem jest dofinansowanie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury i sztuki oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.

 

Na realizację Programu Artystycznie Energetyczna Mława MDK przeznaczył 25 000 zł, przy czym maksymalna wysokość wsparcia dla 1 projektu wynosi 2 500 zł. Mikrowsparcie jest formułą współorganizacji wydarzenia, a nie grantem. Wnioskodawcy nie otrzymują pieniędzy, to ich pomysł jest finansowany przez MDK. O mikrowsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz grupy nieformalne. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach programu. Nabór wniosków potrwa do 29 marca br.

Regulamin programu, wzór wniosku oraz inne materiały do pobrania na stronie MDK.