Drogowe inwestycje starosty

Starosta Mławski, Włodzimierz A. Wojnarowski, podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta Mława dotyczące utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta. Z ogólnej kwoty porozumienia obejmującego kwotę 500 tys. zł  na wyżej wymieniony cel zostanie przeznaczone ok. 200...